jueves, 1 de marzo de 2012

Massatge esportiu: Massatge en estiraments // Masaje deportivo: Masaje en estiramientos.


En Català:

El massatge en *estiramientos s'usa per a prevenció de lesions i com a recuperació de la tensió muscular. Afavoreix l'elasticitat muscular, la *tonificación muscular i millora la recuperació de les lesions en els teixits tous.

El massatge en estiraments consisteix a portar al múscul al seu punt màxim de tesió i, una vegada aquí, començar les friccions profundes seguint les línees musculars.

En estirar el múscul, aquest canvia de longitud i envia un senyal a la medul·la . Aquesta activa el reflex del estirament, que intenta resistir-se al canvi de longitud.

Quan s'està nerviós, en ocasions el múscul es contrau a causa d'una sobreestimulació nerviosa.

En realitzar el estirament i mantenir-ho durant un període perllongat de temps el múscul s'adapta a la seva nova longitud, reduint la resposta de contracció i augmentant, així, la capacitat elàstica.

Aquest tipus de massatges està indicat para:

1. Relaxació muscular

2. Amplitud de l'elasticitat muscular

3. Regeneració de fibres lesionades

4. Prevenció de cicatrius musculars

5. Potenciació de la capacitat de contracció muscular

Aquest massatge es pot realitzar en qualsevol grup muscular del cos.


En Español:

El masaje en estiramientos se usa para la prevención de lesiones y como recuperación de la tensión muscular. Favorece la elasticidad muscular, la tonificación muscular y mejora la recuperación de les lesiones en los tejidos blandos.

El masaje en estiramientos consiste en llevar al músculo a  su punto máximo de tensión y, una vez ahí, empezar unas fricciones profundas siguiendo las líneas musculares.

Al estirar el músculo, este cambia de longitud i envía una señal a la médula ósea. Ésta activa el reflejo del estiramiento, que intenta resistirse al cambio de longitud.

Cuando se está nervioso, en ocasiones el músculo se contrae a causa de una sobreestimulación nerviosa.

Al realizar el estiramiento y mantenerlo durante un período prolongado de tiempo, el músculo se adapta a la su nueva longitud, reduciendo la respuesta de contracción y aumentando, así, la capacidad elástica.

Este tipo de masajes está indicado para:

1. Relajación muscular

2. Amplitud de la elasticidad muscular

3. Regeneración de fibras lesionadas

4. Prevención de cicatrices musculares

5. Potenciación de la capacidad de contracción muscular

Este masaje se puede realizar en cualquier grupo muscular del cuerpo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario